ექსპერტების საკოორდინაციო შეხვედრა

16.04.2018

13 აპრილს Erasmus+ ეროვნულმა ოფისმა უმასპინძლა უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტთა გუნდის შეხვედრას.

განხილული იქნა Erasmus+ პროგრამის განხორციელების მნიშვნელოვანი საკითხები - მზადება ახალი კონკურსებისთვის, საინფორმაციო ღონისძიებების გრაფიკი, ექსპერტთა მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებში, პროექტების მონიტორინგი და ა.შ.