გამოქვეყნდა ახალი გზამკვლევი

24.10.2018

გამოქვეყნდა ახალი გზამკვლევი (2019 წ) და თანდართული დოკუმენტაცია

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

მასალის სანახავად გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს: გზამკვლევი (ინგლისურ ენაზე)