ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების (JMD) განახლებული სია

12.09.2018

გამოცხადდა ERASMUS+ ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების 2018 წლის განახლებული ჩამონათვალი. დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ ეწვიოთ მბულს:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en

პროგრამის თაობაზე დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე: http://erasmusplus.org.ge/files/publications/Info%20on%20JMDs%20%282018%29.pdf