აპლიკაციის საბუთები

11.11.2014

Erasmus+ 2015 წლის კონკურსისათვის საჭირო საბუთები გამოქვეყნებულია აქ:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm

კერძოდ, ინსტიტუციური განვითარების პროექტებისათვის (ყოფილი ტემპუსი) საჭირო საბუთებს (საბუთები ატვირთულია რუბრიკაში annexes) ნახავთ აქ: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-2-capacity-building-in-field-higher-education-2015_en

მობილობის პროექტებისათვის (credit mobility) საჭირო საბუთებს ნახავთ აქ:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/form/mobility-programme-partner-countries_en.pdf

შეგახსენებთ, რომ Erasmus+ ეროვნული ოფისი ატარებს ტრენინგებს:

  • 17 ნოემბერი 15:00 – ტრენინგი ინსტიტუციური თანამშრომლობის პროექტების შესახებ (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, G კორპუსი, აუდიტორია 106)
  • 1 დეკემბერი 17:00 – ტრენინგი ჟან მონეს პროექტების შესახებ (ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი, ევგენი მიქელაძის ქ. 1ა, დიღომი)
  • 15 დეკემბერი 17:00 – ტრენინგი მობილობისა და ერთობლივი სამაგისტრო პროექტების შესახებ (თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ადმინისტრაციული კორპუსის სააქტო დარბაზი)