ახალი კონკურსი

25.10.2017

გამოქვეყნდა Erasmus+ ახალი საგრანტო კონკურსი.

კონკურსის გზამკვლევი მოგაწვდით კონკრეტულ ინფორმაციას ყველა პროგრამის შესახებ.

განაცხადების წარდგენის ვადები:

  • ინსტიტუციური თანამშრომლობა (ex-Tempus) - 08.02.2018
  • სტუდენტთა და პერსონალის მობილობა - 01.02.2018
  • ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამები - 15.02.2018
  • ჟან მონე - 22.02.2018