2018 წლის საგრანტო კონკურსის შედეგები

08.08.2018

2018 წლის Erasmus+ პროგრამის საგრანტო კონკურსის შედეგები:

  • დაფინანსდა ინსტიტუციური თანამშრომლობის (CBHE/ex-Tempus) ხუთი ახალი პროექტი
  • დაფინანსდა Jean Monnet ერთი ახალი პროექტი
  • 21 სტუდენტმა მიიღო სტიპენდია ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე
  • ორი ქართული უნივერსიტეტი გახდა ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების ასოცირებული პარტნიორი
  • გაცვლითი პროგრამების შესახებ დაზუსტებულ საბოლოო სტატისტიკას კიდევ ველოდებით