2017 წლის საგრანტო კონკურსის შედეგები

09.08.2017

გამოქვეყნდა Erasmus+ 2017 წლის საგრანტო კონკურსის შედეგები:

  • დაფინანსდა ინსტიტუციური თანამშრომლობის (CBHE/ex-Tempus) ხუთი ახალი პროექტი ქართული უნივერსიტეტების მონაწილეობით;
  • დაფინანსდა Jean Monnet ერთი ახალი პროექტი
  • 21 სტუდენტმა მიიღო სტიპენდია ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე. ამასთან ერთად, ოთხი ქართული უნივერსიტეტი სრული და ასოცირებული პარტნიორის ფორმატში მონაწილეობს ოთხი სამაგისტრო პროგრამის განხორციელებაში.
  • გაცვლითი პროგრამების შესახცებ დაზუსტებულ ინფორმაციას ჯერ კიდევ ველოდებით.
დეტალები იხ. ამ ბმულზე: http://erasmusplus.org.ge/ge/projects/after-2014