• Share this page

პარტნიორებისათვის

ჩვენ პოტენციურ ევროპელ პარტნიორებს ვთავაზობთ ინფორმაციას ქვეყნის, უმაღლესი განათლების სისტემისა და თანამშრომლობის შესაძლებლობების შესახებ.